Bakslag för miljö och kollektivtrafik

Miljööverdomstolen har flyttat fram tidsgränsen för när det så kallade utsläppstaket på Arlanda flygplats ska träda i kraft. Tidpunkten när utsläppen från flygplatsen måste vara nere på 1990 års nivå hade tidigare av miljödomstolen satts till år 2011. Nu skjuts det hela framåt till år 2016.

I praktiken har domstolen backat för Luftfartsverkets (LFV) krav på att få mer tid på sig att minska utsläppen från flygplatsen. Det är naturligtvis inte bra ur miljösynvinkel. LFV:s och flygets väl går före miljöns. Hade miljööverdomstolen gått på samma linje som den lägre instansen hade det nämligen varit stopp för utökad flygtrafik på Arlanda redan om något år.

Men miljööverdomstolen går längre än så. Tidigare sades det att utsläppen från all verksamhet på och kring flygplatsen sammanlagt inte fick vara högre år 2011 än de var 1990. Eftersom marktransporterna av personer och gods till flygplatsen dominerar utsläppen innebar den tidigare domen en stark press på LFV, tågbolag, trafikverk  och trafikhuvudmän att lösa marktransporterna till flygplatsen på ett annat sätt än idag. Det blev en katalysator för ett nytt samarbete för att åstadkomma mindre miljöskadliga transporter till flygplatsen.

Nu säger domstolen att det här helhetsgreppet inte är något som man kan kräva av LFV .

För en månad sedan skrev elva parter, bl a LFV, Storstockholms Lokaltrafik, Upplands Lokaltrafik, tågoperatörer och vägverk under en avsiktsförklaring mot bakgrund av att Arlanda skulle slå i utsläppstaket 2011. I avsiktsförklaringen skrev man stolt ”att det är absolut nödvändigt att kollektivtrafiken ges högsta prioritet. Det kommer att kräva kraftiga överflyttningar från bil till buss och järnväg, och att andelen miljöanpassade fordon ökar.”

Nu, en månad senare, slås grunden för samarbetet undan på initiativ av LFV. Själva moroten för att genomföra radikala förändringar av Arlandas trafikförsörjning skjuts framåt i tiden, och vi kan lugnt räkna med att takten i arbetet med att utveckla marktransporterna till flygplatsen kommer att sjunka avsevärt. Det kommer att bli svårare att få loss pengar till kollektivtrafiksatsningar, samtidigt som ansvariga politiker, myndigheter och företag kommer att skjuta hela frågan framför sig.

Och medan LFV skrev under avsiktsförklaringen drev man i domstolen en helt annan linje. Av flygplatsens informationschef beskrivs den så här i Upsala Nya Tidning: ”Vi överklagade eftersom vi tycker att vi inte kan ha ansvar för något vi inte har rådighet över, nämligen hur folk tar sig till och från flygplatsen.”

I sammanhanget kan det vara värt att komma ihåg att samma flygplatsmyndighet och samme Lindqvist för några år sedan ville införa tullar på busstrafiken (men inte biltrafiken) till Arlanda.

Miljööverdomstolens beslut må vara rätt enligt lagen. Men för miljön och kollektivtrafiken är den ett nederlag.

Domen visar också att det är nödvändigt att ändra lagarna, både när det gäller flygplatser och andra etableringar som externa köpcentra så att planering och beslut utgår från ett helhetsperspektiv. Självklart ska Arlanda ta ett ansvar för hur människor tar sig till och från flygplatsen. Precis som externa köpcentra ska ha ett motsvarande ansvar.

Foto: LFV/Daniel Asplund.

Annonser
Det här inlägget postades i Flyg, Kollektivtrafik, Miljö, Resor, Samhällsplanering. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s