Det klarnar om avreglering (2)

utredning-1

I vilken riktning ska kollektivtrafiken utvecklas? Nu klarnar det allt mer…

På onsdag håller Utredningen om en ny kollektivtrafiklag ett seminarium i Stockholm. Frågan är het. Flera hundra personer från branschen har anmält sig till seminariet. Intresset är så stort att utredningen har insett att långt ifrån alla som vill kan få chansen att där lämna sina synpunkter.

Därför har man till alla anmälda skickat ut en sammanfattning av hur man i nuläget (inget är ännu spikat) skissar på framtiden. Syftet är att få in fler synpunkter.

utredning-2Man måste ha klart för sig att utredningens utgångspunkt är att finna lösningar som gör det bättre för resenärerna. Det alltså inte fråga om att sätta trafikföretagens, bussbolagens, intressen i första rummet. Det är inte för deras skull som regeringen vill ändra de lagar som styr kollektivtrafiken.

Ännu handlar det om en principskiss från utredningens sida, men konturerna börjar klarna.

Det gäller t ex själva övergången till ett friare system i kollektivtrafiken som ska ske successivt. Det blir alltså ingen förändring över en natt. Istället ska övergången ske när de avtal som operatörerna nu kör på löper ut, vilket innebär att det i busstrafiken kan handla om upp till åtta eller tio år från det att den nya lagen börjar gälla. Det lär i sin tur knappast ske före den första juli nästa år, troligen inte förrän vid årsskiftet 2010/2011.

Precis som jag skrev i tidningen Bussbranschen nr 1/2009 ska det i varje län finnas en lokal, kollektivtrafikansvarig myndighet. Den ska bl a spika lägsta standard för kollektivtrafiken i länet, och se till att denna nås.

Myndigheten (som tar över efter dagens trafikhuvudmän) ska också se till att det finns trafik där samhället vill ha det, även om ingen vill köra där på rent kommersiell grund. Då kan myndigheten vara med och betala för trafiken – men det blir inte upphandlingar som idag. Trafikföretagen får ett större ansvar för själva den operativa verksamheten, och när myndigheter går in med ekonomiskt stöd har man visserligen rätt att begränsa konkurrensen på just den trafiken. Men det får inte ske utan vidare, utan det är en rätt som ska användas återhållsamt.

På trafik som inte körs på rent kommersiell grund kan myndigheten också införa allmän trafikplikt, där myndigheten bestämmer turtäthet och eventuellt pristak.

Myndigheten ska varje år upprätta en trafikplan för länet. Sen får trafikföretagen anmäla vilka linjer de vill köra på kommersiell grund, liksom tidtabell. Anmälan ska ske minst en månad innan bolaget vill starta trafiken. Ska den läggas ner eller minskas måste det anmälas minst tre månader i förväg.

Trafikföretagen måste också klara en rad krav för att få köra linjetrafik. De måste bl a leva upp till den grundläggande kraven för trafiktillstånd, medverka i samordnade biljett- och informationssystem, vara med i ett öppet bokningssytstem och leva upp till vissa minimikrav när det gäller fordonens tillgänglighet för funktionshindrade samt miljö.

utredning-3När den nya lagen införs och de trafikansvariga myndigheterna inrättas ska de befintliga avtalen mellan trafikhuvudmännen och trafikföretagen föras över till den nya myndigheten. Sen ska, som sagt, marknaden öppnas upp i takt med att avtalen löper ut.

Samtidigt kommer det under övrgångsperioden att bli möjligt för trafikföretagen att hitta nya marknader som inte redan ingår i den trafik som är upphandlad. Myndigheten får säga nej till sådan trafik om  den anser den ”i allt väsentligt kommer att konkurrera med befintlig upphandlad trafik”.

Där ligger en av utredningens svaga punkter. Det innebär t ex att en linje som den jag skriver om här nedanför skulle kunnat stoppas, eftersom den ju konkurrerar med SL:s pendeltåg – låt vara att dessa fungerar uselt. Med tanke på hur många trafikhuvudmän också har agerat mot t ex expressbusstrafiken finns det anledning att frukta det värsta – i alla fall om de nya myndigheterna befolkas av tjänstemän från dagens trafikhuvudmän. De lär ju knappast ändra sitt tänkande, bara därför att de byter arbetsgivare.

Å andra sidan innebär utredningen nya möjligheter och hot för alla de bussbolag som i den lokala och regionala linjetrafiken har levt i sen skyddad monopolvärld i åtminstone ett halvsekel. Nu gäller det att agera ansvarsfullt mot marknaden. Annars lär friheten bli kortlivad.

Det ska bli spännande att lyssna på seminariet på torsdag. Läs mer i nr 2 av tidningen Bussbranschen – den svenska bussbranschens fria tidning. Den enda.

Annonser
Det här inlägget postades i Bussföretag, busstrafik, Kollektivtrafik, Lagstiftning, Politik, Regeringen, trafikpolitik, Upphandlingar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s